OM NAPRAPATI

OM NAPRAPATI

 

Naprapati präglas av ett helhetstänkande och vår specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med god kunskap vad gäller rörelseorganens specifika funktion. Naprapatens primära mål är att ta bort smärtan som uppstår när samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar. Därefter löser vi upp spänningar och återställer kroppens rörelseförmåga. Slutligen läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

 

Naprapater arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingstekniker att tillgå. Naprapatbehandlingen sker med individuellt anpassade manuella tekniker som exempelvis manipulation, mobilisering, dry needeling (d v s intramuskulär deaktivering av triggerpunkter /muskelknutar), stretching, nervmobilisering, stötvåg samt massage. Behandlingen följs upp med genomgång av hemövningar och råd om bland annat ergonomi.

 

Helhetstänkandet gör naprapatin till en effektiv behandlingsmetod, som först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen förebygger framtida besvär.

Naprapat är sedan 1994 ett legitimerat yrke och därmed en del av Svensk hälso- och sjukvård. Det innebär att naprapaterna likt andra legitimerade yrkeskategorier går under hälso- och sjukvårdslagen med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet. Legitimation utfärdas efter fyra års heltidsstudier på Naprapathögskolan samt ett års handledd praktiktjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.