STÖTVÅGSBEHANDLING

STÖTVÅGSBEHANDLING

 

Stötvågsbehandling (Shock wave) är en effektiv behandlingsmetod mot framförallt långvariga besvär i senor, slemsäckar och muskelfästen.

Vanliga tillstånd där stötvågsbehandling har visat sig ha bra effekt är:


  • tennisarmbåge
  • golfarmbåge
  • hopparknä
  • löparknä
  • hälsenesmärtor
  • hälsporre
  • kalkaxel
  • impingement i axelleden m.m.


Metoden är vetenskapligt dokumenterad och forskning visar på resultat där ca 80% blir bättre efter 2-5 behandlingar.

Genom att applicera en stötvåg genom den skadade vävnaden skapar man bland annat ökad blodcirkulation och förbättrad vävnadsmetabolism. Tryckvågorna bryter även ned skadad vävnad, ärrvävnad och förkalkningar.

 

En behandling består normalt sett av ca 2500 impulser som appliceras i den skadade vävnaden och detta tar ca 10 minuter. Vanligtvis så utgörs en behandlingsserie av 3-5 st behandlingar med ca en veckas vila mellan varje behandling. Viktigt att också tänka på är att man ska avlasta det behandlade området ca 5 dagar efter behandling.

Copyright © All Rights Reserved 2020