HÄLSOVÅRD FÖRETAG

HÄLSOVÅRD FÖR FÖRETAG

 

Vi arbetar även med hälsovård för företag, både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Många företagare börjar se vinsten med att vara mån om sina anställda. Att regelbundet behandla personalen leder ofta till färre sjukskrivningar och därmed minskade kostnader för företaget i längden samt en mer välmående och friskare personal. Behandling sker antingen på plats ute på företaget eller på kliniken.

Även ergonomiföreläsning samt  inställningar av arbetsplats erbjuds.

 

Välkommen att höra av er för mer info!